ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Β.Α.Π (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ)

  • Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Πρόβλεψη για το μέλλον
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
  • Επιδίωξη της Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Τομείς Δράσης

Οι βασικοί άξονες δράσεις του Σ.Β.Α.Π. (Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων) στοχεύουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος, την Πρόβλεψη για το μέλλον, τη Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την Επιδίωξη της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται αφορούν:

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστασία και ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων του αστικού ιστού για την ποιότητα ζωής, ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την συγκράτηση της πληθυσμιακής χωρητικότητας της περιοχής των 21.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οικολογική Προστασία. Πράσινοι διάδρομοι και οικολογικές διαδρομές. Ανάδειξη μεγάλων πόλων πρασίνου. Αντιπλημμυρική & αντιπυρική προστασία.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Ενίσχυση οικονομικής ευημερίας και απασχόλησης. Προώθηση πολιτικών κοινωνικής υγείας και αστικής ασφάλειας. Προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής σε συλλογικές παρεμβάσεις.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Θετική ενσωμάτωση στον αστικό ιστό των μεγάλων Μητροπολιτικών οδικών και συγκοινωνιακών έργων στην περιοχή των «21»

Image2

Μέλη του Συνδέσμου

Περισσότερα
Image2

Προφίλ του Συνδέσμου

Περισσότερα
Image2

Εκδηλώσεις

Περισσότερα

Τελευταία Νέα

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Συνδέσμου

Χρήσιμοι Υπερσύνδεσμοι