Αγιασμός στο Διαδημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων

Μια μεγάλη πρωτοβουλία του Συνδέσμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων παίρνει σάρκα και οστά και καλούμε τους Δημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους  και τους Δημότες των Δήμων μελών του Συνδέσμου στον

«Αγιασμό του ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

 ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» που θα γίνει την

Παρασκευή 30 Ιουνίου

Ώρα 10.30 π.μ.

στο Μαρκόπουλο – Θέση Κοκκιναράς

(οδηγίες στο χάρτη της πρόσκλησης)