Αποτελέσματα Μετρήσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, για τα Σχολεία του Μαρκοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                   Μαρκόπουλο, 13/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                              

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

Αποτελέσματα Μετρήσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας,

για τα Σχολεία του Μαρκοπούλου

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σας ενημερώνει, ότι μετά από συνεννόηση με τον «Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων», πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται μετρήσεις για τα επίπεδα της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Μαρκοπούλου.

Στα Σχολεία της περιοχής του Μαρκοπούλου, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, της Έκθεσης Αποτελεσμάτων που μας εστάλησαν, καμία από τις δέκα ( 10 ) Σχολικές Μονάδες της περιοχής, δεν παρουσιάζει υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης σε εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για το κοινό, ήτοι τους συνολικά, 2.970 μαθητές των Σχολείων και το Διδακτικό Προσωπικό αυτών!

Για τα Σχολεία του Πόρτο Ράφτη, των οποίων οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, εντός εικοσαημέρου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.