Βιωματικά Εργαστήρια για το Περιβάλλον στα σχολεία από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων «Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια»

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων υλοποίησε, για άλλη μια χρονιά, Βιωματικά Εργαστήρια με τίτλο «Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια». Στόχος των εργαστηρίων είναι η καλλιέργεια της κουλτούρας ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών στους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών σχολείων των Δήμων-Μελών στου ΣΒΑΠ.

 Μέσα από αυτά τα βιωματικά εργαστήρια επιτυγχάνεται η εξοικείωση των μαθητών με τους όρους της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης και αξιοποίησης των απορριμμάτων. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας «άχρηστα» υλικά, όπως δοχεία χυμών, εφημερίδες, παλιά ρούχα, αντικείμενα δηλαδή καθημερινής χρήσης που θα έχουν συλλέξει στο σπίτι ή στο σχολείο τους, μαθαίνουν να κατασκευάζουν χρήσιμα επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε μαθητές των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων του Δημοτικού. Σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, συνεργάτες του ΣΒΑΠ επισκέφθηκαν τα σχολεία για την υλοποίηση των εργαστηρίων. Το διδακτικό προσωπικό των τάξεων που συμμετείχαν, είχε ενημερώσει από τις προηγούμενες ημέρες τους μαθητές για την ημερομηνία διεξαγωγής, προκειμένου αυτοί να φέρουν κατά την ημέρα εκείνη, ένα παλιό μπλουζάκι Τ-shirt, παλιές εφημερίδες και ένα χάρτινο δοχείο από γάλα ή χυμό. Στο εργαστήρι δόθηκαν προς χρήση τα υπόλοιπα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά για τις κατασκευές, όπως υλικά ραπτικής, κόλλες κ.ά. Κάθε εργαστήριο φιλοξένησε έως 90 μαθητές. Για την υλοποίηση του εργαστηρίου το κάθε σχολείο έπρεπε να παραχωρήσει την κατάλληλη αίθουσα, στην οποία διατέθηκαν θρανία ή μεγάλοι πάγκοι και καθίσματα για το σύνολο των παιδιών.

Με την έναρξη του εργαστηρίου έγινε μια εισαγωγική-διαδραστική παρουσίαση με την οποία τα παιδιά ενημερώθηκαν για τις έννοιες της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες που λειτούργησαν ως υπο-εργαστήρια. Σε κάθε ένα από αυτά ξεκίνησε η βιωματική διαδικασία με τη χρήση των υλικών που είχαν φέρει τα παιδιά. Με την αποχώρησή τους, τα παιδιά πήραν μαζί τους τα αντικείμενα που έφτιαξαν, ένα όμορφο ενημερωτικό έντυπο με χρήσιμες οδηγίες, ενώ τους απονεμήθηκε και το «Δίπλωμα του καλού ανακυκλωτή». Η χρονική διάρκεια του κάθε εργαστηρίου ήταν περίπου 120 λεπτά.

Τα σχολεία που συμμετείχαν και υλοποίησαν το βιωματικό εργαστήριο «Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια» είναι :

 1. 12ο Γαλατσίου
 2. 10ο Λυκόβρυσης
 3. 7ο Ηρακλείου
 4. 9ο Χαλανδρίου
 5. 7ο Αγίας Παρασκευής (2 φορές)
 6. 1ο Νέας Ερυθραίας
 7. 4ο Πεύκης
 8. 1ο Παλλήνης
 9. 1ο Νέας Ιωνίας
 10. 2ο Χολαργού
 11. 3ο Χολαργού
 12. 3ο Μεταμόρφωσης
 13. 7ο Γαλατσίου
 14. 1ο Χαλανδρίου
 15. 3ο Γέρακα
 16. 2ο Παλαιού Ψυχικού
 17. 7ο Μεταμόρφωσης
 18. 2ο Νέας Ιωνίας