Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας

Ο Διαδημοτικός Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (21ΟΤΑ) και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, σας προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν για την απονομή των βραβείων με θέμα “Περιβαλλοντική Ευαισθησία” στα σχολεία των Δήμων-Μελών.