«Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια», Βιωματικά Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στα σχολεία των Δήμων-Μελών του

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων σε συνεργασία με τους Δήμους-Μέλη του, διοργανώνει και υλοποιεί βιωματικά εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία με τίτλο «Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια».

Στόχος των βιωματικών αυτών εργαστηρίων είναι η εξοικίωση των μαθητών με τους όρους της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης και αξιοποίησης των απορριμμάτων. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας «άχρηστα» υλικά, όπως δοχεία χυμών, εφημερίδες, παλιά ρούχα, αντικείμενα δηλαδή καθημερινής χρήσης  που θα έχουν συλλέξει στο σπίτι ή στο σχολείο τους, θα μάθουν να κατασκευάζουν χρήσιμα επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε μαθητές των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων του Δημοτικού.

Με την έναρξη του εργαστηρίου γίνεται μια εισαγωγική-διαδραστική παρουσίαση με την οποία τα παιδιά μαθαίνουν για τις έννοιες της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Τα παιδιά θα πάρουν μαζί τους τα αντικείμενα που έφτιαξαν, ένα όμορφο ενημερωτικό έντυπο με χρήσιμες οδηγίες, ενώ θα τους απονεμηθεί και το «Δίπλωμα του καλού ανακυκλωτή».

Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά σε 14 σχολεία των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου.