ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: “ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ”

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.) διοργάνωσε σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Ιωνίας εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «Καταγραφή των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή των Δήμων-μελών του Συνδέσμου», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας και Βορειοανατολικής Περιφέρειας Αττικής και στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή των χώρων αυτών από την αρχαιότητα έως σήμερα. Απώτερος σκοπός είναι η έκδοση ενός έγκυρου και κατά το δυνατόν πληρέστερου οδηγού πληροφόρησης, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και στην αγγλική γλώσσα.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Χριστοδούλου, Πρόεδρος Κέντρου Σπουδής & Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.). Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Γκότσης και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου κ. Καμάρας, ενώ μετά από μια σύντομη εισήγηση για το πρόγραμμα του Συνδέσμου, ακολούθησε η παρουσίαση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς των Δήμων μελών του Συνδέσμου, όπως αυτοί καταγράφηκαν από την Ομάδα Εργασίας του Συνδέσμου. Η εκδήλωση έκλεισε με τη χορωδία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Νέας Ιωνίας, η οποία ψυχαγώγησε το κοινό με παραδοσιακά τραγούδια.