ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ – ΣΒΑΠ

Μικρή καθυστέρηση στο ξεκίνημα του ΄Εργου, επέφερε η προσωρινή εμπλοκή στη δημοπράτησή του, που οφείλεται στις συνήθεις αντιδικίες μεταξύ των συμμετεχουσών εργοληπτικών εταιριών στον σχετικό Διαγωνισμό.

Η εμπλοκή αναμένεται να λυθεί, μετά την απόφαση της Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών, στην οποία προσέφυγαν οι ενδιαφερόμενοι μειοδότες.

Να θυμήσουμε ότι τις διαδικασίες του διαγωνισμού, «τρέχει» ως Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου, για λογαριασμό του Συνδέσμου, η Τ.Υ. του Δήμου Αμαρουσίου.

Αντίθετα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, προχωρά μεθοδικά η οργάνωση της λειτουργίας του Καταφυγίου.

Στόχος είναι με την ολοκλήρωση του έργου, οι Δήμοι – μέλη του Συνδέσμου, να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους στην περίθαλψη και εν γένει φροντίδα, τα αδέσποτα σκυλιά (σε πρώτη φάση) των Δήμων τους.

Ο Σύνδεσμος φιλοδοξεί, η εγκατάσταση αυτή να αναδειχθεί σε πρότυπο (ευρωπαϊκών προδιαγραφών) Κέντρο Υιοθεσίας και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης των αδέσποτων ζώων.