ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής που διοργανώνει ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (21 ΟΤΑ) σε συνεργασία με τους Δήμους μέλη του, και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014.

Την φετινή χρονιά καταφέραμε συνολικά να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν άνω των 2.000 παιδιών στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια των Δήμων μελών.

Η προσπάθεια αυτή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων γύρω από τα θέματα της οδικής ασφάλειας θα συνεχιστεί και το 2015. Στόχος μας η εκπαίδευση και η συμβολή στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της στάσης ζωής των αυριανών οδηγών με βιωματικό-διαδραστικό τρόπο ώστε να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής.