ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΒΑΠ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Επιτροπή Διαγωνισμού του Σ.Β.Α.Π.

Η Επιτροπή για την αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό Εικαστικών και Διηγήματος “η Επανάσταση του 1821 – Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον” μετά από διαλογική συζήτηση και αξιολόγηση των συμμετοχών  και αφού έλαβε υπ’ όψει

α) Την απόδοση του πνεύματος του διαγωνισμού που ήταν η ανάδειξη της σημασίας του απελευθερωτικού αγώνα για το παρελθόν το παρόν και το μέλλον του ΄Εθνους μας.

β) την αρτιότητα της δομής και πλοκής των διηγημάτων για την εθνική παλιγγενεσία

γ) την εικαστική απεικόνιση στιγμών και προσώπων που πρωτοστάτησαν στον απελευθερωτικό αγώνα

απονέμει ομόφωνα τους εξής επαίνους

Για τον διαγωνισμό διηγήματος:

1) Μαρία Καρβελά (8ο Γυμνάσιο – Λ.Τ. Χαλανδρίου)                                       α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

2) Ελευθερία Βαφάκου, Γεωργία Μπαμπαλετάκη, Ηλιάνα Καταπόδη   β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

3) Κυριακή Παρασύρη                                                                                     γ΄  ΒΡΑΒΕΙΟ

Για τον διαγωνισμό εικαστικών:

1) Σεραφείμ Κερασιώτη                                                                                     α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

2) 1ο Νηπιαγωγείο Νέου Ψυχικού (20 μαθητές)                                               β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

3) 4ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου (5 μαθητές)                                             γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Η Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό του Συνδέσμου. Η απονομή των πλακετών θα γίνει σε ειδική εκδήλωση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ