Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 73.308,32€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΩΑΕ8ΟΕ87-4ΛΑ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

2018 04 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπογρ

2018 04 ΤΕΥΔ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 tel

Η οικονομική προσφορά παραλαμβάνεται από τα γραφεία της Δ/νσης Τενχικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Τερτσέτη 44, 15451, Νέο Ψυχικό), (τηλ: 2132014629, email: d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr )