ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Β.Α.Π.

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος πολιτιστικών δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με τους Δήμους Μέλη του, οργάνωσε και ξεκινά ένα διετές Πρόγραμμα Διαδημοτικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

Ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην παροχή ποιοτικών διαδημοτικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στην ανάδειξη του έργου των Δήμων-Μελών στον τομέα των Πολιτισμού, στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Δήμων και στην εξοικονόμιση πόρων για τους Δήμους-Μέλη του.

Σε πρόσφατη συνάντηση των εκπροσώπων-υπευθύνων των Πολιτιστικών Δομών των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου, οριστικοποιήθηκε το διετές πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, που περιλαμβάνει, ανά δύο (2) μήνες, περίπου, εκδηλώσεις στους τομείς, όπου έχουν αναπτυχθεί αξιόλογες δραστηριότητες στους Δήμους όπως : Moντέρνοι Χοροί, Παραδοσιακοί Χοροί, Μικτές Χορωδίες, Φιλαρμονικά Σχήματα, Παιδικές Χορωδίες, Σολίστ Πιάνου και Κιθάρας, Θεατρικά, Μαθητικά Συγκροτήματα.

Οι εκδηλώσεις, που θα είναι δωρεάν για το κοινό, θα γίνουν σε χώρους που θα διαθέσουν οι Δήμοι για τις ανάγκες του προγράμματος και θα εμφανίζονται καλλιτεχνικά σχήματα που αναπτύσσουν οι ίδιοι οι Δήμοι ως και οι φορείς που συνεργάζονται με αυτούς.

Σημειωτέον ότι ο Σύνδεσμος έχει ήδη προχωρήσει, σε πλήρη καταγραφή των πολιστικών υποδομών του κάθε Δήμου (ανοιχτά-κλειστά θέατρα, αίθουσες συνεδριάσεων, ανοιχτοί χώροι εκδηλώσεων κλπ), ως και τις δραστηριότητες  του κάθε Δήμου (σχήματα, ομάδες, εργαστήρια κλπ) στον τομέα του Πολιτισμού, ώστε να υπάρξει συνολική εικόνα, για την αρτιότερη προώθηση της Διαδημοτικής Συνεργασίας.

Το πλήρες πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του ΣΒΑΠ, κ. Γ. Κουράσης, μαζί με εκπροσώπους των Δήμων-Μελών τη Δευτέρα 29 Αυγούστου στις 10.00 π.μ., ενώ η πρώτη εκδήλωση με συμμετοχές χορευτικών σχημάτων μοντέρνου και latin χορού προγραμματίζεται για την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Στους στόχους του Συνδέσμου είναι, παράλληλα με τα προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας, που ήδη υλοποιεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια,στους Δήμους-Μέλη  του, να προχωρήσει σε ανάλογο με το Πολιτιστικό Διαδημοτικό Πρόγραμμα, για τον Αθλητισμό.