Εβδομάδα οδικής ασφάλειας και πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, στο Δήμο Βριλησσίων

Με αμείωτο ενδιαφέρον και μεγάλη ανταπόκριση από τα σχολεία συνεχίζεται το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και οι Εβδομάδες Οδικής Ασφάλειας στα σχολεία των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

Για την εβδομάδα 01/04 με 05/04 ο Σ.Β.Α.Π. σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. συνεχίζει το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δήμο Βριλησσίων.

Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Βριλησσίων, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

Τρίτη 2/4                          3ο Δημοτικό Βριλησσίων 08:30 για 2 προγράμματα

Τρίτη 2/4                           1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων 10:00 για 2 προγράμματα

Τετάρτη 3/4                     1ο Δημοτικό Βριλησσίων στις 08:30 για 2 προγράμματα

Τετάρτη 3/4                      2ο Λύκειο Βριλησσίων στις 12:30 για 1 πρόγραμμα

Παρασκευή 5/4                ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ