Εβδομάδα οδικής ασφάλειας και πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, στο Δήμο Παλλήνης

Με αμείωτο ενδιαφέρον και μεγάλη ανταπόκριση από τα σχολεία συνεχίζεται το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και οι Εβδομάδες Οδικής Ασφάλειας στα σχολεία των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

Για την εβδομάδα 18/3 με 21/3 ο Σ.Β.Α.Π. σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. συνεχίζει το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δήμο Παλλήνης.

Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Παλλήνης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

  • Δευτέρα 18/3           4ο Δημοτικό Παλλήνης ώρα 10.00 για 2 προγράμματα
  • Δευτέρα 18/3           1Ο Λύκειο Παλλήνης ώρα 08.30 για 2 προγράμματα
  • Τρίτη 19/3                 3ο Δημοτικό Γέρακα ώρα 08.30 για 2 προγράμματα
  • Τρίτη 19/3                 Γυμνάσιο Ανθούσας ώρα 08.30 για 1 πρόγραμμα
  • Τετάρτη 20/3            1ο Δημοτικό Παλλήνης ώρα 10.00 για 2 προγράμματα
  • Πέμπτη 21/3             Βιωματική Παλλήνη