Εβδομάδα οδικής ασφάλειας και πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, στο Δήμο Πεντέλης

Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και μεγάλη ανταπόκριση από τα σχολεία το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας στα σχολεία των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

Συγκεκριμένα, την εβδομάδα από 08/04 με 12/04, ο Σ.Β.Α.Π. η ενημέρωση γίνεται στα σχολεία του Δήμου Πεντέλης σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ.

Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πεντέλης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

Δευτέρα 8/4                    Λύκειο Μελισσίων

Δευτέρα 8/4                    4ο Δημοτικό Μελισσίων

Τρίτη 9/04                       Γυμνάσιο Νέας Πεντέλης

Τετάρτη 10/4                   1ο Δημοτικό Πεντέλης

Πέμπτη 11/4                    1ο Δημοτικό Νέας Πεντέλης

Παρασκευή 12/4             1ο Δημοτικό Πεντέλης                                                

                                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Παρασκευή 12/4            ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

                                            Πλατεία Αγίου Γεωργίου Μελίσσια