Πως η κοινωνικοοικονομική κρίση επηρεάζει τις κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας και τους χρήστες τους

Εκδήλωση του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (21 ΟΤΑ) και του Δήμου Αμαρουσίου με θέμα: «ΠΩΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΣ».

Διαστάσεις επιδημίας τείνει να λάβει η παιδική και εφηβική κατάθλιψη στη χώρα μας, που αγγίζει πλέον το 20%, τόνισαν οι ειδικοί επιστήμονες στην ημερίδα που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στο Μαρούσι.

Τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν τις τεράστιες επιπτώσεις που έχει στην ψυχική υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων η κοινωνικοοικονομική κρίση, φωτίζουν μια πτυχή του γενικότερου προβλήματος, που μπορεί να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνική συνοχή.

Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση από το Κράτος του θέματος αυτού, που αναμένεται να επιδεινωθεί δραματικά από το επαπειλούμενο κλείσιμο 120 δομών υγείας λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης ακυρώνει το δικαίωμα των πολιτών σε επαρκείς και ποιοτικά υψηλές υπηρεσίες υγείας και ιδίως ψυχικής υγείας από το Κράτος.

«Είναι διαπιστωμένο» υπογραμμίσθηκε στην εκδήλωση «ότι τα ψυχικά νοσήματα και γενικότερα η ψυχική καταπόνηση αυξάνεται ραγδαία σε συνθήκες υψηλής ανεργίας, εκτεταμένης φτώχειας, κατάρρευσης των κοινωνικών αγαθών και δικαιωμάτων».

Στα συμπεράσματα της ημερίδας τονίσθηκε η αναγκαιότητα για άμεση κινητοποίηση της Αυτοδιοίκησης για αποτροπή του κλεισίματος των Δομών Υγείας ως και η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους Δήμους για στήριξη των δομών αυτών ως και των χρηστών τους.

Την εκδήλωση οργάνωσαν και συντόνισαν εκ μέρους του Συνδέσμου ο κ. Π. Καμάρας, πρ. Δήμαρχος Πεύκης και για το Δήμο Αμαρουσίου ο κ. Ν. Κάβαλλος, Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου.

Εξαιρετικές χαρακτηρίσθηκαν οι εισηγήσεις της κ. Ευαγγελίας Αθανασίου, Κοινωνικής Λειτουργού και της κ. Παναγιώτας Βαγενά, Σχολικής Ψυχολόγου, στελεχών του Κ.Ψ.Υ.Δ.Α.