Ενημερωτικές Ημερίδες στο Πλαίσιο Έναρξης Λειτουργίας του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Ο Σύνδεσμος των 21ΟΤΑ Διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες στο πλαίσιο έναρξης λειτουργίας του ΑΣΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ στους Δήμους Μέλη του.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο (ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ) του Δήμου Ηρακλείου.

Την Δευτέρα 6 Απριλίου 2009 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Χαλανδρίου, οδός Δαναϊδων και Αντιγόνης 56.

Την Τρίτη 7 Απριλίου 2009 και ώρα 18:00 στην αίθουσα «Δήμαρχος Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Κηφισιάς οδός Διονύσου και Μυρσίνης .

Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αμαρουσίου, οδός Βασ. Σοφίας 9.