Ενημερωτική Ημερίδα στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ”, στο Πλαίσιο Έναρξης Λειτουργίας του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Ο Σύνδεσμος των 21 ΟΤΑ σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο έναρξης λειτουργίας του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ στους Δήμους Μέλη του την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” οδός Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.