Ενημερωτική Ημερίδα στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ”, στο Πλαίσιο Έναρξης Λειτουργίας του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ