Ενημερωτικό Σημείωμα για την Σύσταση της ΑΜΚΕ “ΚΕΠΥΑ – Rex” και το Διαδημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων

Τίθεται το ερώτημα σε τι αποσκοπεί η πρωτοβουλία του ΣΒΑΠ για την σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας αμειγώς Διαδημοτικής με την επωνυμία “ΚΕΠΥΑ – Rex

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το πρόβλημα στην Ελλάδα που αφορά στα αδέσποτα ζώα (σκύλοι και γάτες) είναι βασικά η έλλειψη κουλτούρας στον ΄Ελληνα, ως προς την δημιουργία του λεγόμενου «αδέσποτου» και ακολούθως στην διαχείρισή του.

Ο πρόσφατος σχετικά νόμος «ΑΡΓΟΣ» επιχειρεί να βάλει ένα πλαίσιο, αρχών και ευθυνών, σε όλο αυτό το πρόβλημα μεταθέτοντας όμως την ευθύνη καθ’ ολοκληρία σχεδόν στους Δήμους.

Η έλλειψη παιδείας στο θέμα των ζώων συντροφιάς δεν αφορά μόνο στην δημιουργία αδέσποτων αλλά και στην έλλειψη κουλτούρας υιοθεσίας που είναι και η κύρια λύση στο πρόβλημα όταν δημιουργηθεί.

Ως σήμερα στην χώρα μας, οι Δήμοι επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, με συμβάσεις με συνεργαζόμενα κτηνιατρεία και καταφύγια, με πολύ μεγάλο κόστος οικονομικό και απασχόληση έμψυχου δυναμικού του Δήμου, χωρίς όμως πάντα να έχουν τελικά επιτύχει την υιοθεσία των αδέσποτων.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Είναι προφανές ότι η διάθεση μέσου του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ από το ΥΠΕΣ εφάπαξ ποσού 300.000 ευρώ για την ίδρυση Καταφυγίου σε κάθε Δήμο, ήταν άνευ αντικειμένου αφού ακόμα και εάν ένας Δήμος μπορούσε να κτίσει ή να ενοικιάσει ένα ενδιαίτημα εντός του οικιστικού ιστού με τις υψηλές προδιαγραφές που προβλέπονται στην νομοθεσία (2×2 χώρος διαμονής πλέον προαύλιος χώρος για κάθε σκύλο, χώρος κτηνιατρείου, χώροι αποθήκευσης, χώροι διοίκησης, βαν και ψυγείο για την περισυλλογή, αποτεφρωτήρας, κτηνιατρικός εξοπλισμός, βιολογικός καθαρισμός κλπ) η λειτουργία του Καταφυγίου είναι παντελώς απαγορευτική για τις δυνατότητες οποιουδήποτε Δήμου (αφού απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό περισυλλογής, κτηνίατροι, σταυλίτες κλπ.), με αυτονόητο μεγάλο κόστος λειτουργίας πλέον των διαδικασιών πρόσληψης.

Με αυτά τα δεδομένα ως ήταν αυτονότητο ΟΥΔΕΙΣ ΔΗΜΟΣ αστικού τύπου αιτήθηκε την συμμετοχή του στο σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

Ως προς το μείζων θέμα των υιοθεσιών, στη χώρα μας αυτό αντιμετωπίζεται περιστασιακά και αποσπασματικά κυρίως από τις φιλοζωικές οργανώσεις με την αρωγή πολλές φορές των Δήμων, χωρίς όμως σημαντικό αποτέλεσμα.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων διαβλέποντας το πρόβλημα αυτό από το 2011, με μεγάλη προσπάθεια και την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ. του, προχώρησε στην αγορά σχετικής έκτασης εκτός οικιακού ιστού, μελέτησε και ολοκλήρωσε τις χρονοβόρες διαδικασίες για την κατασκευή του διαδημοτικού καταφυγίου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2024.

Πρόθεση του Συνδέσμου δεν είναι να κατασκευάσει ένα χώρο για μόνιμη διαμονή αδέσποτων ζώων (κατ’ αρχήν σκύλων) για τον απλό λόγο ότι αυτό είναι πέραν από οιαδήποτε πολιτισμένη προσέγγιση του θέματος (φυλακή ζώων) αλλά και για την αυτονόητη αδυναμία να διατεθεί χώρος για ανεξέλεγκτο αριθμό ζώων οιασδήποτε δυναμικότητας και να είναι το ενδιαίτημα.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – Ο ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος λοιπόν της πρωτοβουλίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ είναι με την συνεργασία των Δήμων μελών του, των φιλόζωων πολιτών και των οργανώσεων και της πολιτείας να οργανώσει ένα ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Με το διαδίκτυο, bazaar στους Δήμους και τον χώρο του Καταφυγίου, εκδηλώσεις και διάφορες πρωτοβουλίες να επιτευχθεί ο στόχος ΑΜΕΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ του αδέσποτου.

ΚΟΣΤΟΣ του ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ για την ίδρυση και συμμετοχή στην υπό σύσταση ΑΜΚΕ

Αφού τονίσουμε ότι ο Δήμος μέλος του Συνδέσμου, έγινε συνιδιοκτήτης του Καταφυγίου χωρίς καταβολή οιουδήποτε ποσού, για ην αγορά του οικοπέδου και την κατασκευή των κτιρίων και του εξοπλισμού, το αρχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση Εταιρίας προσδιορίζεται σε εισφορά 5.000€ για κάθε Δήμο που θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ «ΚΕΠΥΑ – Rex» για την χρήση των υπηρεσιών του.

Πόσες ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ θα δικαιούται ο κάθε ΔΗΜΟΣ που θα συμμετάσχει

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με τον σκοπό ίδρυσης της ΑΜΚΕ και τον ρόλο του Καταφυγίου δεν τίθεται θέμα αναλογικών «θέσεων» στο Καταφύγιο για κάθε Δήμο.

Φιλοδοξία μας είναι το σύνολο των αδέσποτων σκύλων (κατ’ αρχήν) των Δήμων μελών του ΣΒΑΠ που σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι Δήμοι για το 2021 ήταν 1.200 περίπου, να περισυλλέγονται από το ΚΕΠΥΑ με τον διατιθέμενο εξοπλισμό και προσωπικό να τους παρέχεται η πρωτοβάθμια φροντίδα και εντός (10 ημ. – 2μήνες) να βρίσκουν ανάδοχο οικογένεια.

Να υπογραμμισθεί ότι σύμφωνα με υπολογισμούς σχετικής μελέτης το Καταφύγιο θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας (σύμφωνα με τα παραπάνω) περίπου 2.300 σκύλων ετησίως.

Κλειδί βέβαια του στόχου αυτού είναι το ΔΙΚΤΥΟ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ που είναι και ο ΣΤΟΧΟΣ αυτής της προσπάθειας.

Εννοείται ότι για ειδικές περιπτώσεις όπως η διαχείριση κουταβιών με εισαγγελική (ή άνευ) παραγγελία θα αντιμετωπίζεται από την Δομή κατά περίπτωση, με ενδεχόμενες συνεργασίες τρίτων.

Σκύλοι – Γάτες

Το Κέντρο θα διαχειρίζεται κατ’ αρχήν μόνο σκύλους, αφού αυτές είναι και οι δυνατότητες προσωρινής διαμονής στο Καταφύγιο.

Προβλέπεται η επέκταση του και σταδιακή ολοκλήρωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε δεύτερο χρόνο και για τις γάτες.

΄Αρα οι Δήμοι μετέχοντες στο Δίκτυο, θα απαλλάσσονται πλήρως από την μέριμνα των αδέσποτων σκύλων στο Δήμο τους, που αναλαμβάνει το Κέντρο σε πρώτη φάση θα πρέπει να συνεχίσουν να συμβάλλονται με τρίτους για την διαχείριση των γατών.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να οργανώσουν δομή, που θα αναλαμβάνει την διαχείριση των αδέσποτων ή να συμβάλλονται με τέτοιες, με ποινικές και λοιπές ευθύνες σε ενδεχόμενη ολιγωρία τους.

Είναι προφανές ότι η συμμετοχή του Δήμου στην υπό σύσταση Διαδημοτική Εταιρία μεταθέτει την διαχείριση του θέματος και επομένως τυχόν ευθύνες σε αυτή.

Το κόστος συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του Δικτύου θα αποφασισθεί από κοινού από τους εκπροσώπους των Δήμων μελών που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση λαμβανομένων υπόψη του κόστους λειτουργίας της Δομής βάσει της στελέχωσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών, των διαφόρων επιχορηγήσεων από το Κράτος, των διαφόρων δωρεών και προγραμμάτων και σειρά άλλων παραγόντων, που θα διαμορφώσουν το τελικό κόστος λειτουργίας.

Να ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό κόστος για υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων από τρίτους των 16 Δήμων μελών του Συνδέσμου υπερβαίνει σήμερα τα 2 εκατομμύρια συνεκτιμούμενων του κόστους των υπηρεσιακών παραγόντων που ασχολούνται με το θέμα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των Δήμων στο «ΚΕΠΥΑ – Rex»

Η συμμετοχή στην υπό σύσταση Διαδημοτική Εταιρία του κάθε Δήμου αποφασίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

΄Ηδη έχει αποσταλεί σχετική εισήγηση και σχέδιο καταστατικού προς απόφαση σε όλους τους Δήμους μέλη κατά προτεραιότητα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Με σύνθημα «κανένα αδέσποτων στο δρόμο» ο Σ.Β.Α.Π. ευελπιστεί ότι θα στηθεί ένα τέτοιο δίκτυο υιοθεσίας ώστε μετά την πρωτοβάθμια περίθαλψη στο Καταφύγιο από εξειδικευμένους κτηνιάτρους και προσωπικό και προσωρινή διαμονή, 10 ημερών (έως 2 μήνες, για πιο σοβαρά περιστατικά τραυματισμών ή αρρώστιας), να βρίσκεται ανάδοχος οικογένεια.

Είναι προφανές ότι η σύσταση της ΑΜΚΕ που θα αναλάβει το εγχείρημα αυτό, είναι το μέσο (η Δομή) που με εργαλεία το Καταφύγιο και συνεργασίες όταν χρειασθεί με τρίτους θα έχει σημαντικά αποτελέσματα στην λύση του προβλημάτους των αδέσποτων.

Βασική επίσης μέριμνα της Διαδημοτικής Εταιρίας είναι η προσπάθεια με όλα τα διαθέσιμα μέσα, ευαισθητοποίησης των πολιτών για την οφειλόμενη αγάπη στα ζώα και ιδίως τα αδέσποτα.

Προς τούτο απαιτείται Δημοτικές Αρχές και Δημοτικοί Σύμβουλοι, να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία αυτή που με τον διαδημοτικό χαρακτήρα της ευελπιστεί

  • να προωθήσει το κρίσιμο ζήτημα των ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ
  • να καλλιεργήσει κουλτούρα αγάπης προς τα αδέσποτα στους πολίτες
  • να επιτύχει οικονομίες κλίμακας στην αντιμετώπιση του θέματος
  • να απαλλάξει από τις άδικες ευθύνες που προβλέπει ο σχετικός Νόμος για Δημάρχους και αρμόδιους Αντιδημάρχους
  • να εξορθολογήσει μια αγορά που δρα ανεξέλεγκτα και κερδοσκοπικά
  • και τελικά να πετύχει το στόχο
  • ΚΑΝΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟ στο ΔΡΟΜΟ

                                                                                            Παύλος Καμάρας

                                                                                Υπεύθυνος Προγραμμάτων

                                                                                                 Σ.Β.Α.Π.