Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019

Με την υπ΄ αριθμ. 4/5 απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου εγκρίθηκε το σχέδιο για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό των 21οτα στο πλαίσιο της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019.

Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αποστέλλεται στους Δήμους μέλη μας, προκειμένου να διορθωθεί ή να εμπλουτισθεί με τυχόν προτάσεις, έως 15 Μαϊου 2015.

Στόχος μας είναι ο Σύνδεσμος σύμφωνα και με το καταστατικό του να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Δήμους μέλη του και μοχλός προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης για τις πόλεις μας.