Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις επιπτώσεις των «Ρύπων στην Υγεία» με τη συμμετοχή του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε συνεργασία με το Δημόκριτο

Σεμινάριο με θέμα «Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια και δημόσια υγεία» θα πραγματοποιηθεί στο 11ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Χαλανδρίου (Κρίνων 24, Πολύδροσο) την 27η Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς για ζητήματα που αφορούν στην στρατηγική και στις καλές πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Το Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Life Index Air «Ανάπτυξη Εργαλείου Διαχείρισης για τη Μείωση των Συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στον Αέρα, βάσει της Ολοκληρωμένης Εκτίμησης της Έκθεσης του Πληθυσμού και της Εισερχόμενης στον Οργανισμό Δόσης».