«Καθαρή Ενέργεια για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Ημερίδα από Σ.Β.Α.Π. και Δήμο Βριλησσίων

Σε μια εποχή όπου η ενεργειακή κρίση έχει επιφέρει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, παράλληλα με την ραγδαία υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωή τους, προβάλλει η ανάγκη για ενεργοποίηση του Κράτους, της Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας.

Η χρήση τεχνολογιών που αξιοποιούν τις τεράστιες  δυνατότητες που δίνει η ίδια η Φύση με σεβασμό στο Περιβάλλον και μη κατασπατάληση των ενεργειακών πόρων σε βάρος των επόμενων γενεών, αποτελεί τη μόνη αισιόδοξη διέξοδο. Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία όπου οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις επιτάσσουν την επιτάχυνση μιας πορείας που έχει  ήδη  ξεκινήσει προς την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στην ημερίδα που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.) και ο Δήμος Βριλησσίων επιχειρείται η ενημέρωση των Δημοτών από έγκυρους επιστήμονες για το επίπεδο ανάπτυξης των Α.Π.Ε. στη χώρα μας και ειδικότερα για τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών και των Δήμων στο νέο Ενεργειακό γίγνεσθαι. Με όλα τα περιβαλλοντολογικά και οικονομικά οφέλη που προσφέρει στην καθημερινότητά τους και στην ποιότητα της ζωής τους η χρήση των Α.Π.Ε. (τεχνολογίες φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.α.) για αυτό-παραγωγή και ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering) στο επίπεδο του νοικοκυριού και της επιχείρησης της πόλης.

Καλούμε πολίτες, αιρετούς και εκπροσώπους φορέων της περιοχής την

                                Παρασκευή 24 Ιουνίου και ώρα 18.30

                          στο Πάρκο Μίκης Θεοδωράκης (πρώην ΤΥΠΕΤ)

Είσοδος ελεύθερη