Και ο Δήμος Πεντέλης στον Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (21ΟΤΑ)

Με μεγάλη πλειοψηφία (18-6) τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης αποφάσισαν την ένταξη του Δήμου τους, ως μέλος του Συνδέσμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (γνωστός ως Σύνδεσμος 21ΟΤΑ).

Η ενίσχυση του Συνδέσμου, με ένα σημαντικό Δήμο, τόσο γεωγραφικά στον Β-Α τομέα της Αττικής όπου ενεργοποιείται ο Σύνδεσμος, όσο και πληθυσμιακά με τρεις (3) (πρώην Καλλικράτη) Δήμους (Μελίσσια, Πεντέλη, Νέα Πεντέλη) δίνει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες στον ΣΒΑΠ για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Παράλληλα είναι μια επιβράβευση της σοβαρής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τον Πρόεδρο και τους συνεργάτες του.

Ο Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Γιώργος Κουράσης δήλωσε σχετικά με την νέα προσχώρηση :

«Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από την νέα αυτή ένταξη, στην αυτοδιοικητική μας οικογένεια. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πεντέλης και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους πλειοψηφίας και μειοψηφίας που έλαβαν αυτήν την απόφαση. Μια απόφαση, που την εκλαμβάνω σαν ψήφο εμπιστοσύνης στην προσπάθεια μας να στηρίξουμε τους Δήμους-Μέλη μας, στο δύσκολο έργο τους.

Πιστεύω ότι όλοι μαζί, μπορούμε στοχεύοντας πάντα στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων μας, να συνεργαστούμε ώστε να φέρουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα».

Επίσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Αττικής και Γ.Γ. του Συνδέσμου, κ. Παύλος Καμάρας, δήλωσε : «Είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση. Είναι πλέον προφανές, ότι η Αυτοδιοίκηση, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να παραμείνει ενωμένη ώστε να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της τρέχουσες προκλήσεις της ανθρωπιστικής κρίσης, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, σ’ένα δυσμενέστατο οικονομικό περιβάλλον. Ο Σ.Β.Α.Π. είναι ένας Αυτοδιοικητικός φορέας, μοναδικός σε όλη την Ελλάδα, που έχει παρόν και μέλλον. Ιδιαίτερα, εν όψει της επερχόμενης Μεταρρύθμισης, αφού μπορεί να διαδραματίσει ακόμα σπουδαιότερο ρόλο στην στήριξη των Δήμων-Μελών του, σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τους».