Μένουμε σπίτι αλλά φροντίζουμε και τους μικρούς μας φίλους

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, στο πλαίσιο των πολλών και άκρως απαραίτητων προγραμμάτων του, έχει εδώ και χρόνια εντάξει τη μέριμνα και τη φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα.

Η δημιουργία του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων είναι ένα από τα πλέον σημαντικά έργα του Συνδέσμου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έχοντας στον πυρήνα των δράσεών του, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα αδέσποτα ζώα, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θεωρεί κρισιμότερο από ποτέ, αυτές τις δύσκολες μέρες να διαδοθεί το μήνυμα «Μένουμε σπίτι αλλά φροντίζουμε και τους μικρούς μας φίλους».