Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων σε συνεργασία με τους Δήμους μέλη του.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Συνδέσμου και του προγράμματος ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την προστασία της υγείας των δημοτών των Δήμων μελών του, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων διεξάγει μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Η ιδιαίτερη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τους ρύπους που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική καθιστά ακόμα πιο αναγκαίο και επίκαιρο το Πρόγραμμα, καθώς δρα πρόσθετα σε σχέση με τη συνήθη ατμοσφαιρική ρύπανση.

Με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό του, επιστημονικοί συνεργάτες του ΣΒΑΠ μετρούν με ειδικά φίλτρα τα αιωρούμενα σωματίδια επί 24ώρου βάσης, σε θέσεις που υποδεικνύουν οι Δημοτικές Αρχές, ενώ τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλύονται και αξιολογούνται από τους ειδικούς επιστήμονες του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Με την ολοκλήρωση των μετρήσεων, τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους Δήμους μέλη του ΣΒΑΠ, ώστε να ληφθούν σε περίπτωση ανάγκης τα απαραίτητα ατομικά μέτρα προστασίας.