Νέο Πρόγραμμα ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ακτινοβολίας και για 5 G

Λόγω της φάσης που βρίσκεται η ανάπτυξη του δικτύου του 5 G από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και λόγω της διάχυτης ανησυχίας που επικρατεί στους πολίτες κυρίως εξαιτίας της άγνοιας για τις νέες τεχνολογίες και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτών στην υγεία, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, ξεκινά μια δράση για την χαρτογράφηση των Δήμων του Β. – Β.Α. τομέα της Αττικής ως προς τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές.

Η καταγραφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα γίνεται με κινητό σταθμό μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις συχνότητες από 420 MHz μέχρι 6 GHz που συμπεριλαμβάνει και τις νέες συχνότητες που λειτουργεί το 5G.

Το όχημα εξοπλισμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό, με ειδική διάταξη μετρήσεων, που τοποθετείται στην οροφή του οχήματος, θα λαμβάνει συνεχώς μετρήσεις, ελέγχοντας τις εκπομπές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και συγκρίνοντας τες με τα όρια αναφοράς.

Είναι άλλη μία πρωτοβουλία του Συνδέσμου στο πλαίσιο των δράσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων μας και την προστασία της υγείας των πολιτών, παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αναρτώνται στο site του Συνδέσμου www.sva.gr

Από το Γραφείο Τύπου