Ο πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π. Αλέξης Μαυραγάνης στο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2024

“Βρισκόμαστε μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση για τη δημόσια υγεία, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η ώρα για να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο προσαρμογής  στις επιπτώσεις και αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην υγεία, είναι τώρα» δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, Αλέξης Μαυραγάνης στο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας.

Ο κ. Αλέξης Μαυραγάνης ήταν ένας από τους ομιλητές στο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2024, που πραγματοποιήθηκε από τις 13-15 Ιουνίου 2024 στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.Δ.Α. από την Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) και εστίασε κατά την τοποθέτησή του, στη σημασία της συνεργασίας και του ρόλου των δικτύων πόλεων.

Αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, για την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού, στην αυξανόμενη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων και την ανάδυση ασθενειών που σχετίζονται με το κλίμα και τις διατροφικές ανισότητες, υπογραμμίζοντας ότι πλέον ως εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας.

Ο κ. Μαυραγάνης, πρότεινε ότι για να εξισορροπηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία του πληθυσμού, χρειάζεται να προβούμε σε ένα τρίπτυχο που περιλαμβάνει την κατανόηση και ενημέρωση για τα νέα δεδομένα,  επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη των νέων αναδυόμενων αναγκών, σχεδιασμός και ετοιμότητα για την προάσπιση της υγείας των πολιτών.

«Η συνεργασία μεταξύ των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με τα αρμόδια Υπουργεία, η διαβούλευση και ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, η έρευνα και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών, είναι βασικές προτεραιότητες αν θέλουμε  να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία σε μια εποχή κλιματικής αβεβαιότητας.» δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.