Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων καθΟΔΗΓΕΙ

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων καθΟΔΗΓΕΙ

Στο πλαίσιο των δράσεών του με κοινωνικό και εκπαιδευτικό προσανατολισμό, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων επιμελήθηκε ένα βίντεο για την οδική ασφάλεια, που έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους.

Οι πόλεις υποβαθμίζονται περιβαλλοντικά και καθίστανται δυσλειτουργικές. Το κυκλοφοριακό σύστημα σπάνια καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, ενώ άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά και ηλικιωμένοι υφίστανται σοβαρές απειλές και περιορισμούς στην προσπέλαση του δημόσιου χώρου. Υπό το βάρος αυτών των προβλημάτων, η οδική ασφάλεια, ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της δημόσιας υγείας, γίνεται παγκόσμια προτεραιότητα.

Παράλληλα, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν σε όλο τον κόσμο σοβαρότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε θλιβερές πρωτιές σε θανάτους και τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως το ανθρώπινο λάθος, η αμέλεια, η απερισκεψία, η περιφρόνηση του κινδύνου, η άγνοια και πολλοί άλλοι και σ’ αυτούς ακριβώς τους παράγοντες έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε.

Στο πλαίσιο αυτών των αρνητικών δεδομένων, η κυκλοφοριακή αγωγή επιβάλλεται να ξεκινά από την παιδική ηλικία ταυτόχρονα με τη βασική εκπαίδευση. Η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας έχει εντάξει την κυκλοφοριακή αγωγή ως μάθημα και ως θεματική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αγωγής Υγείας, προβλέποντας μάλιστα την εφαρμογή προγραμμάτων.

Η αγωγή οδικής ασφάλειας συνιστά μία καινοτόμα δράση, με στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά κυκλοφοριακή συνείδηση και να γίνουν ανεξάρτητα και ικανά να διαχειριστούν την ασφαλή μετακίνησή τους.

Κρίνεται, ως εκ τούτου, απόλυτη ανάγκη να ενεργοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να επιτευχθεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών για το κρίσιμο αυτό ζήτημα.