Πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης CB4LLP

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Δια Βίου Μάθησης «Capacity Building for Lifelong Learning Programme-CB4LLP» στις 18-9-

2014 στο στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο President.

Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τον ΣΒΑΠ και την Αsset Τεχνολογική , εταίροι του

προγράμματος στην Ελλάδα. Συμμετείχαν φορείς από 25 χώρες και παρουσιάστηκαν

πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων σε διάφορους τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: http://www.capacitybuilding.eu/