ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, 3:30-5:00 μ.μ.

Ξενοδοχείο Τιτάνια

Πανεπιστημίου 52, Αθήνα

Ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) σας προσκαλεί σε Στρογγυλό Τραπέζι-Συζήτηση με θέμα την εμπειρία σας από την συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ημερίδας «Ενεργειακή Διαχείριση και Παρακολούθηση των Δημοτικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», που συνδιοργανώνεται με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, στην Αθήνα.

Στη συζήτηση θα μετέχουν Δήμαρχοι/Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι Φορέων που υποστηρίζουν το Σύμφωνο των Δημάρχων. Σκοπός είναι η ανταλλαγή απόψεων και η καταγραφή των σημαντικότερων προκλήσεων και ευκαιριών για τους Ελληνικούς Δήμους κατά την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και ο καλύτερος συντονισμός πρωτοβουλιών και δράσεων στο άμεσο μέλλον. 

Παράλληλα, σας καλούμε να συμμετάσχετε και στις πρωινές συνεδρίες της Ημερίδας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων Mayors in Action και 50000&1 SEAPs, για την οποία σας αποστέλλουμε ξεχωριστή πρόσκληση.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας στα e-mail: 21ota@ath.forthnet.gr και mzahar@cres.gr