Προσλήψεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Βόρειο Τομέα των Αθηνών

Ο φορέας Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (334) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού ΠλαισίουΑναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

Για να δείτε τη σχετική υπ’αριθμ. ΚΟΧ 62.901/1/2012 ανακοίνωση του ΚΕΑΝ πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση και τις οδηγίες συμπλήρωσης πατήστε εδώ