Πρόγραμμα Αεριοκίνησης με Φυσικό Αέριο στους Δημοτικούς Στόλους

Συνάντηση με τους εκπροσώπους της ΔΕΠΑ κ. Στέφανο Οικονομίδη, Αναπληρωτή Διευθυντή Δραστηριοτήτων Στρατηγικής & Εταιρικής Ανάπτυξης και τον κ. Γιώργο Χατζόπουλο, Σύμβουλο Στρατηγικής & Εταιρικής Ανάπτυξης, με θέμα την προώθηση της αεριοκίνησης με Φυσικό Αέριο στους Δημοτικούς Στόλους, είχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γιώργος Κουράσης και ο Γ. Γραμματέας κ. Παύλος Καμάρας, στα γραφεία της ΔΕΠΑ.

Συζητήθηκαν, εκτενώς, οι προοπτικές για το εγχείρημα αυτό, η πολιτική της ΔΕΠΑ για την ίδρυση πρατηρίων Φυσικού Αερίου στο Λεκανοπέδιο Αττικής, ως και οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι μιας σταδιακής μετατροπής των βαρέων κυρίως οχημάτων των Δήμων, που καταναλώνουν Diesel, σε οχήματα που θα καταναλώνουν μικτό καύσιμο Φυσικό Αέριο και Diesel.

Yπήρξε απόλυτη ταύτιση ως προς τα περιβαντολογικά οφέλη στο επιβαρυμένο φυσικό περιβάλλον της Αττικής, που επιφέρει η χρήση του Φυσικού Αερίου ιδίως σε έναν τομέα ιδιαίτερα ενεργοβόρο και ρυπογόνο όπως αυτός της κίνησης των οχημάτων, από τη μείωση κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, , ενώ αναλύθηκαν και τα συγκριτικά, οικονομικά οφέλη, σε σχέση με τα άλλα καύσιμα (βενζίνη, diesel, υγραέριο).

venzini

Από πλευράς ΔΕΠΑ, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για υποστήριξη της πρωτοβουλίας αυτής του Συνδέσμου και συμφωνήθηκε να υπάρξει τόσο η παρουσία εκπροσώπων της ΔΕΠΑ στο επικείμενο Συνέδριο, που θα διοργανώσει ο Σ.Β.Α.Π., ως και ενδεχόμενη συμμετοχή της ΔΕΠΑ, σε πιλοτικό πρόγραμμα μετατροπής οχημάτων των Δήμων Μελών του Συνδέσμου.

Στη συνάντηση παρέστη και ο Τεχνικός Σύμβουλος του Σ.Β.Α.Π. που χειρίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα κ. Σάββας Σεϊμανίδης, μηχανολόγος μηχανικός.