Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, σε συνεργασία με τον Δήμο Ν. Ιωνίας

Στο Δήμο Νέας Ιωνίας συνεχίζει ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και την  εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ, από την Τρίτη 12/2 μέχρι την Παρασκευή 15/2.

Οι συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους, η αδιαφορία και η άγνοια οδηγών και πολιτών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, είναι οι κύριοι λόγοι της εντατικοποίησης της ενημέρωσης των παιδιών στους Δήμους-Μέλη του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, ο βασικότερος παράγοντας για τα μεγάλα ποσοστά νεανικής θνησιμότητας από τραυματισμούς σε τροχαία δυστυχήματα είναι η ελλιπής ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και η μη τήρηση των σχετικών νόμων.

Τα τροχαία συμβάντα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για νέους από 15 έως 29 ετών, 2η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-14 ετών και 3η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 30-44, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζουν οι μόνιμες αναπηρίες λόγω τραυματισμών. 

Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ν. Ιωνίας, έγιναν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

  • Τρίτη 12/2                     1ο Λύκειο Ν. Ιωνίας    10:00 για 2 προγράμματα
  • Τρίτη 12/2                     7ο Δημοτικό  Ν. Ιωνίας 11:30 για 2 προγράμματα
  • Τετάρτη 13/2                 1ο Δημοτικό Ν. Ιωνίας 08:30 για 2 προγράμματα
  • Πέμπτη 14/2                  2ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας  10:00 για 2 προγράμματα
  • Παρασκευή 15/2           1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας 09:00 για 2 προγράμματα
  • Παρασκευή 15/2          ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑ