Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, σε συνεργασία με τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού έχει προγραμματίσει ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων την  εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ, από τη Δευτέρα 21/1 μέχρι την Παρασκευή 25/1.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, ο βασικότερος παράγοντας για τα μεγάλα ποσοστά νεανικής θνησιμότητας από τραυματισμούς σε τροχαία δυστυχήματα είναι η ελλιπής ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και η μη τήρηση των σχετικών νόμων.

Τα τροχαία συμβάντα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για νέους από 15 έως 29 ετών, 2η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-14 ετών και 3η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 30-44, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζουν οι μόνιμες αναπηρίες λόγω τραυματισμών. 

Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού που πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 21/01  μέχρι την Παρασκευή 25/01/2019, έγιναν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού  έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

  • Δευτέρα 21/1 στις 09:00 στο 3ο και 4ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού
  • Δευτέρα 21/1 στις 10:00 στο Λύκειο Ψυχικού
  • Τρίτη 22/1 στις 10:00 στο 1ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού
  • Τετάρτη 23/1 στις 10:00 στο Γυμνάσιο Ψυχικού
  • Παρασκευή 25/1 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στο Λύκειο Ψυχικού