Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου

Ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων συνεχίζει τις εβδομάδες Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία των Δήμων-Μελών του, σε συνεργασία με τους Δήμους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες ειδικών στα σχολεία και βιωματική εκπαίδευση με κατάλληλο εξοπλισμό σε κοινόχρηστους χώρους των Δήμων ή στα προαύλια των σχολείων. Επίσης, μια σειρά πρωτοβουλιών (εκθέσεις ζωγραφικής, εκδηλώσεις από φορείς κλπ) που στόχο έχουν την ευρύτερη ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων.

Προς τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Η εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Χαλανδρίου πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 29/11 μέχρι την Παρασκευή 30/11/2018.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο Χαλανδρίου έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

  • Δευτέρα 26/11, ώρα 11.00 στο 6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
  • Δευτέρα 26/11, ώρα 10.00 στο 9ο Δημοτικό Χαλανδρίου
  • Τρίτη 27/11, ώρα 10.00 στο 4ο Δημοτικό Χαλανδρίου
  • Πέμπτη 29/11, ώρα 09.00 στο 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
  • Πέμπτη 29/11, ώρα 10.00 στο 3ο Δημοτικό Χαλανδρίου
  • Παρασκευή 30/11, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, Βιωματική εκπαίδευση με χρήση προσομειωτή, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής