Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, σε συνεργασία με τον Δήμο Μεταμόρφωσης

Ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων συνεχίζει και φέτος, για 7η χρονιά, τις εβδομάδες Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία των Δήμων-Μελών του, σε συνεργασία με τους Δήμους.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, για το μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής αγωγής.

Σε μια χώρα όπου τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων συνεχίζει το ενημερωτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την πρόληψη ατυχημάτων και την σωστή οδική συμπεριφορά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες ειδικών στα σχολεία και βιωματική εκπαίδευση με κατάλληλο εξοπλισμό σε κοινόχρηστους χώρους των Δήμων ή στα προαύλια των σχολείων. Επίσης, μια σειρά πρωτοβουλιών (εκθέσεις ζωγραφικής, εκδηλώσεις από φορείς κλπ) που στόχο έχουν την ευρύτερη ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων.

Το πρόγραμμα θα καλύψει και την φετινή χρονιά όλους τους Δήμους-Μέλη του Συνδέσμου.

Προς τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Η εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Μεταμόρφωσης πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 29/10 μέχρι την Παρασκευή 2/11/2018.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο Μεταμόρφωσης έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

  • Δευτέρα 29/10, ώρα 10.00 στο 1ο Δημοτικό Μεταμόρφωσης
  • Τετάρτη 31/10, ώρα 08.45 στο 5ο Δημοτικό Μεταμόρφωσης
  • Τετάρτη 31/10, ώρα 10.45 στο 1ο Λύκειο Μεταμόρφωσης
  • Πέμπτη 1/11, ώρα 09.00 στο 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης
  • Πέμπτη 1/11, ώρα 10.00 στο 6ο Δημοτικό Μεταμόρφωσης
  • Παρασκευή 2/11, ώρα 08.30-12.30 Βιωματική εκπαίδευση με χρήση προσομειωτή, στην Πλατεία Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (με τη συμμετοχή μαθητών του 1ου Λυκείου Μεταμόρφωσης)