Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής  συνεχίζει ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και την  εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ, από την Τρίτη 26/2 μέχρι την Παρασκευή 1/3.

Οι συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους, η αδιαφορία και η άγνοια οδηγών και πολιτών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, είναι οι κύριοι λόγοι της εντατικοποίησης της ενημέρωσης των παιδιών στους Δήμους-Μέλη του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, ο βασικότερος παράγοντας για τα μεγάλα ποσοστά νεανικής θνησιμότητας από τραυματισμούς σε τροχαία δυστυχήματα είναι η ελλιπής ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και η μη τήρηση των σχετικών νόμων.

Τα τροχαία συμβάντα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για νέους από 15 έως 29 ετών, 2η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-14 ετών και 3η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 30-44, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζουν οι μόνιμες αναπηρίες λόγω τραυματισμών.
Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, έγιναν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

  • Τρίτη 26/2                 2ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρασκευής 09:00 για 2 προγράμματα
  • Τρίτη 26/2                 7ο Δημοτικό Αγ. Παρασκευής 10:00 για 2 προγράμματα
  • Τετάρτη 27/2             1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρασκευής 12:00 για 1 πρόγραμμα
  • Πέμπτη 28/2              1ο Δημοτικό Αγ.  Παρασκευής 08:00 για 2 προγράμματα
  • Πέμπτη 28/2               2ο Δημοτικό Αγ. Παρασκευής 10:00 για 2 προγράμματα
  • Παρασκευή 1/3           Βιωματική Εκπαίδευση Πλ. Αγ.  Παρασκευής