Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Στo πλαίσιo του Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων σε συνεργασία με το Δήμο Μεταμόρφωσης, διοργανώνει ομιλίες ενημέρωσης και σεμινάρια βιωματικής εκπαίδευσης στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου, με θέμα την οδική ασφάλεια.

Η εκπαίδευση γίνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς.

Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί από τις 8 έως τις 11 Μαρτίου 2016 και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις :

  1. Τρίτη 8/3, Τετάρτη 9/3 και Πέμπτη 10/3 2016

Ομιλίες ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια στα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Δήμου Μεταμόρφωσης από ειδικευμένους εκπαιδευτές. Η ενημέρωση περιλαμβάνει video- προβολές και εν συνεχεία συζήτηση με τους μαθητές

  1. Παρασκευή 11/3 2016 (έναρξη 8.15 π.μ.)

Θα λάβει μέρος η Βιωματική Εκπαίδευση με την χρήση των Προσομοιωτών στην πλατεία Μεταμόρφωση Σωτήρος όπου θα εκπαιδευτούν τα παιδιά  του Λυκείου Μεταμόρφωσης.