Πρόγραμμα Μετρήσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Ατμόσφαιρα. Προστατεύουμε την υγεία των πολιτών

Κεντρικός άξονας των δράσεων του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων είναι, από συστάσεώς του, η μέριμνα για το Φυσικό αλλά και για το Αστικό Περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΑΠ σχεδιάζει και υλοποιεί Προγράμματα που στοχεύουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους βασικούς άξονες στους οποίους δραστηριοποιείται, καθώς και παρακολουθεί και καταγράφει παραμέτρους που μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και συνακόλουθα την υγεία των πολιτών.

Στα Προγράμματα αυτά εντάσσονται και τα έργα που αφορούν στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως ήταν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Acept-Air, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία με τη συμβολή του ΣΒΑΠ.

Με την εμπειρία που απέκτησε από το εν λόγω Πρόγραμμα, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προχώρησε  στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Μετρήσεων Ρύπων και συγκεκριμένα Αιωρούμενων Σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, με ιδιόκτητο εξοπλισμό.

Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM) αποτελούν ένα σύνθετο μείγμα μικροσκοπικών σωματιδίων που προέρχονται τόσο από ανθρωπογενείς όσο και από φυσικές πηγές.

Η αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων αποτελεί ακόμα και στις μέρες μας ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα παγκοσμίως, με σοβαρότατες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και, φυσικά, στο περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Μετρήσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στην ατμόσφαιρα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων  και κατ’ επέκταση η δυνατότητα λήψης των κατάλληλων μέτρων για τη μείωση των επιπέδων ρύπανσης μέχρι να επιτευχθούν τα επιτρεπτά επίπεδα.

Το πρόγραμμα διενεργείται με την επιστημονική υποστήριξη του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.