Πρόγραμμα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και θορύβου στα σχολεία των Δήμων – Μελών από το Αστικό Παρατηρητήριο του Συνδέσμου.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα για την προστασία της υγείας των δημοτών των Δήμων μελών του με έμφαση μάλιστα στους νέους, ξεκινά ο Σύνδεσμος των 21 ΟΤΑ.

Πρόκειται για το Πρόγραμμα μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στα σχολεία των πόλεων των 21 Δήμων.

Στόχος ο εντοπισμός ανεξέλεγκτων εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή άλλων χρήσεων ως και ο έλεγχος του μεγέθους του θορύβου στα σχολεία των πόλεων.

Είναι εύκολα αντιληπτή η σημασία των μετρήσεων αυτών αφού η τυχόν υπερβολική και πέραν των επιτρεπτών ορίων εκπομπή, αναμφίβολα συμβάλλει αρνητικά στην υγεία των μαθητών των σχολείων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο (2) περίπου μήνες και θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα κορυφωθεί με ημερίδα που θα διοργανώσει ο Σύνδεσμος στο τέλος Ιουνίου όπου θα γίνει αποτίμηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων ενώ θα κληθούν έγκυροι  επιστήμονες να μιλήσουν για τα θέματα που αφορούν τις μετρήσεις.

Ο Σύνδεσμος 21 ΟΤΑ με το Αστικό Παρατηρητήριο το οποίο έχει εγκαταστήσει σε συνεργασία με τους Δήμος Μέλη του συνεχίζει τις προσπάθειές του για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιούνται διακριβωμένα επιστημονικά όργανα ακριβείας και η διαδικασία μετρήσεων που ακολουθείται είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ ο Σύνδεσμος 21ΟΤΑ εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 14001 & 90001.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από τον Εμμ. Αρβανίτη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ, ενώ επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ν. Παπανικολάου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ.

Ο Πρόεδρος και δήμαρχος Μελισσίων κ. Μανώλης Γραφάκος κατά την διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων τόνισε «ο Σύνδεσμος 21 ΟΤΑ με την εφαρμογή του προγράμματος μέτρησης μεγεθών για την ακτινοβολία και το θόρυβο στοχεύει αφ ενός να καταγραφούν μεγέθη, στις πόλεις των δήμων μελών μας και αφ ετέρου στην συγκέντρωση επαρκών αποτελεσμάτων ούτως ώστε στις περιπτώσεις που οι μετρήσεις αποκαλύψουν υπερβάσεις των ορίων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία να λαμβάνονται μέτρα πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές».

Ο κ. Παύλος Καμάρας πρ. Πρόεδρος και υπεύθυνος των προγραμμάτων του Συνδέσμου επεσήμανε « Ο Σύνδεσμος 21 ΟΤΑ στο πλαίσιο συνέχισης του προγράμματος του Αστικού Παρατηρητηρίου προχωρά στην καταμέτρηση σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων. Ειδικό κλιμάκιο θα πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στα σχολεία των δήμων μελών του Συνδέσμου για την ηχορύπανση και την ακτινοβολία. Με το πρόγραμμα αυτό ο Σύνδεσμος προσπαθεί να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία των πολιτών, στόχος που προβλέπεται και στο καταστατικό ίδρυσης του Συνδέσμου».