Στην τελική ευθεία το «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων» από το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (21ΟΤΑ)

Ένα μεγάλο βήμα έγινε για τη δημιουργία Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, για την αγορά ακινήτου, από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου.

Το ακίνητο είναι συνολικής έκτασης 16 στρεμμάτων, βρίσκεται στην περιοχή των Μεσογείων και έχει εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό.

Υπενθυμίζουμε, ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, που ταλανίζει επί σειρά ετών τους Δήμους, έχει αναδειχθεί σαν απόλυτης προτεραιότητας θέμα, από τα μέλη του Συνδέσμου και το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Για τον σκοπό αυτό, έχει προηγηθεί οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του Καταφυγίου, ενώ έχει εξασφαλισθεί ένα σημαντικό ποσό από τα τακτικά έσοδα του Συνδέσμου, για τις ανάγκες τις ίδρυσης του Καταφυγίου.

Τα επόμενα βήματα είναι η επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το Δ.Σ., η έκδοση της οικοδομικής άδειας και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου.