Στο Δήμο Γαλατσίου το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής από το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων

Στο Δήμο Γαλατσίου έχει προγραμματίσει ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων την  εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ, από τη Δευτέρα 28/1 μέχρι την Παρασκευή 01/2.

Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Γαλατσίου που έγιναν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο Γαλατσίου  έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

Δευτέρα 28/1 – Παρασκευή 01/02/

2ο, 3ο, 4ο Δημοτικό

5ο , 6ο Γυμνάσιο

3ο ΓΕΛ
Την  Παρασκευή 01/02  θα πραγματοποιηθεί η  Βιωματική Εκπαίδευση έναντι  Πλατείας  Μανδηλαρά (Λ. Βεϊκου και Τραλλέων)

Να θυμίσουμε ότι το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής πραγματοποιείται τα τελευταία 7 χρόνια από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τον Ι.Ο.Α.Σ. στα σχολεία των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου με μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή.