Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «50000 and 1 SEAPs»

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «50000 and 1 SEAPs» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Intelligent Energy Europe». Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη Δήμων για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, παράλληλα με την εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 5001.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα συμμετέχουν 3 Δήμοι-μέλη, οι οποίοι θα αναπτύξουν και θα υλοποιήσουν το Σχέδιο Δράσης του Δήμου τους για την Αειφόρο Ενέργεια ενώ παράλληλα θα προχωρήσουν στην εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 5001, με το οποίο και θα πιστοποιηθούν.

Οι Δήμοι που θα συμμετέχουν θα πρέπει να προσχωρήσουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», σύμφωνα με το οποίο μέσω μέτρων ενεργειακής απόδοσης, και δράσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι αειφορίας για το 2020 για τη μείωση των εκπομπών του CO2.

Για τους υπόλοιπους Δήμους θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες και τα οφέλη του έργου σχετικά με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εκτός Ελλάδος, σχετικά με το έργο, ώστε να μεταφέρουν την τεχνογνωσία στους υπεύθυνους του κάθε Δήμου με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενεργειακής πολιτικής η οποία και θα τους επιφέρει οικονομικά οφέλη.