Συμμετοχή του Συνδέσμου στο προγραμμα ACEPT-AIR

Ολοκληρώθηκε με επιτυχια στο προγραμμα ACEPT-AIR στο οποίο ο Σύνδεσμος μας αποτέλεσε κύριο φορέα χρήστη του έργου και συνέβαλε ουσιαστικά στην οργάνωση των κινητων μετρήσεων στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Ο συντονιστης φορέας υπέβαλε πρόσφατα μια περίληψη των αποτελεσμάτων του έργου και το σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των κύριων πηγών που επιβαρύνουν την ποιότηατ αέρα των ελληνικών πόλεων και ειδκά των αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος).

Πατήστε εδώ για να επισκευθείτε την σελίδα του προγράμματος ACEPT-AIR