Συνάντηση του Συντονιστικού Οργάνου των Συνδέσμων Δήμων της Αττικής

Αποτελέσματα συνάντησης του Συντονιστικού Οργάνου των Συνδέσμων Δήμων της Αττικής-στο οποίο συμμετέχει ο Σ.Β.Α.Π.- με τους συνεργάτες της Αναπληρώτριας Υπουργού Απασχόλησης κας Ράνιας Αντωνοπούλου.

Χωρίς άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα διεξήχθη η συνάντηση Προέδρων και εκπροσώπων του Συντονιστικού Οργάνου των Συνδέσμων Δήμων Αττικής – στο οποίο συμμετέχει ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων – με τον κ. Γρηγόρη Μαλάμη, Επικεφαλής του Ιδιαίτερου Γραφείου της Αναπληρώτριας Υπουργού Απασχόλησης κας Ράνιας Αντωνοπούλου, αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει από τη μη συμπερίληψη των Συνδέσμων των Δήμων στους δικαιούχους Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

Το θέμα αφορά όλους τους Συνδέσμους των Δήμων της Αττικής και έχει την απόλυτη συμφωνία και συνδρομή της ΚΕΔΕ. Σχετίζεται δε, με τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν και οι Σύνδεσμοι στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.

Παρά την κατανόηση που επέδειξε ο Διευθυντής του Γραφείου της κας Υπουργού δεν είχε την περαιτέρω δυνατότητα να δώσει άμεση απάντηση για τη λύση του προβλήματος, παραπέμποντας τους Συνδέσμους σε συνεννοήση με τους Δήμους μέλη τους και την άντληση προσωπικού από τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα που θα διατεθούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διότι αυτό προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Στην υπόμνηση των Συνδέσμων ότι ζητούνται μόνον 300 δικαιούχοι του προγράμματος εκ των συνολικά 33.000, η απάντηση ήταν και πάλι η παραπομπή στους Δήμους Μέλη των Συνδέσμων. Παρόλα αυτά οι εκπρόσωποι των συνδέσμων έλαβαν τη δέσμευση ότι στο επόμενο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν κι οι Σύνδεσμοι ξεχωριστά.