ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Β.Α.Π. ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Την Πέμπτη 10/12/15 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταξύ του Προέδρου του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων , κ. Γ. Κουράση, του Γ.Γ. κ. Π. Καμάρα, της κυρίας Ε. Σακισλή τακτικού μέλους της Ε.Ε. και Υπηρεσιακών Παραγόντων του Υπουργείου. To αντικείμενο της συνάντησης αφορούσε σε διάφορα προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας στους Δήμους μέλη του, που επεξεργάζεται ο Συνδεσμος την περίοδο αυτή και η διερεύνηση των δυνατοτήτων του αρμόδιου Υπουργείου για την χρηματοδότηση τους μέσω ΕΣΠΑ ή άλλων πόρων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι μελέτες του Συνδέσμου για τον εξυγχρονισμό τού Δημοτικού Φωτισμού,την Αεριοκίνηση των Δημοτικών οχημάτων (με Φυσικό Αέριο), ως και το πρόγραμμα για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στους Δήμους.

Κατά τη συνάντηση υπήρξε ταύτιση απόψεων για την προώθηση των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία.