ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ