Συνεργασία ΣΒΑΠ και ΔΕΠΑ για προώθηση της αεριοκίνησης με Φυσικό Αέριο

Τη δωρεάν μετατροπή 15 βενζινοκίνητων οχημάτων, για τους Δήμους-Μέλη του, εξασφάλισε ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑΠ), με την υποστήριξη της ΔΕΠΑ.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα που ξεκίνησε με την επιτυχημένη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «Καθαρές μεταφορές στις πόλεις», στόχο έχει την προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου, ως καύσιμο φιλικότερο προς το περιβάλλον στους Δημοτικούς στόλους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προβλέπεται, μετά τις μετατροπές, να γίνει από το Σύνδεσμο, στα συγκεκριμένα οχήματα, καταγραφή καταναλώσεων, οδικής συμπεριφοράς και εκτιμώμενων ρύπων, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, για ευρύτερη χρήση του Φ.Α. στην κίνηση των οχημάτων των Δήμων.

Οι καθαρές μεταφορές στις πόλεις, είναι μια από τις προτεραιότητες του Συνδέσμου, στο στόχο του για την προστασία του Αστικού και Φυσικού περιβάλλοντος, αφού ως γνωστόν οι μεταφορές, γενικότερα, είναι η κύρια εστία μόλυνσης και παραγωγής ρύπων στις πόλεις.