Συνεχίζεται με επιτυχία το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Συμπληρώθηκαν 9 χρόνια από την έναρξη του επιτυχημένου προγράμματος της κυκλοφοριακής αγωγής που διοργανώνει ο Σ.Β.Α.Π. στα Σχολεία των Δήμων μελών του.
Χιλιάδες μαθητές βιώνουν θεωρητικά και στην πράξη, τους κανόνες της ασφαλούς οδήγησης με θεωρητικά μαθήματα και την χρήση προσομειωτή.
Είναι μια συνεισφορά του Συνδέσμου στην κοινωνία σε συνεργασία με τον ΙΟΑΣ Μυλωνά σε ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο τομέα όπου η πατρίδα μας θρηνεί πολλά θύματα κάθε χρόνο, μεταξύ των οποίων και νέους.
To φετινό πρόγραμμα ξεκινά με σχολεία των Δήμων Αμαρουσίου, Πεντέλης, Μεταμόρφωσης, Μαρκόπουλου και θα συνεχισθεί σε άλλα σχολεία των Δήμων μελών.
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδίως των νέων στο θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής είναι υποχρέωση όλων των φορέων που ασκούν κοινωνικό έργο και όλων των Αρχών ανεξαίρετα.