ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

United-Kingdom-flag-icon-on-transparent-background-PNG

Προστασία και ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων του αστικού ιστού για την ποιότητα ζωής, ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την συγκράτηση της πληθυσμιακής χωρητικότητας της περιοχής των 21.

Διαχείριση ενδομετακινήσεων συνολικά στην περιοχή και κατά ομάδες ΟΤΑ, με διαπερατά όρια, υπέρ ήπιων μορφών-για την αποσυμφόρηση των φόρτων.

Οικονομία ενεργειακών πόρων, νερού και δομικών υλικών στην κατασκευή, συντήρηση για την λειτουργική χρήση του δομημένου περιβάλλοντος στα δημοτικά έργα και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Διατήρηση και αναβάθμιση αισθητικής ποιότητας αστικού τοπίου και τοπικής ταυτότητας

Μείωση της αστικής ρύπανσης (ατμόσφαιρα, απορρίμματα, ηχορύπανση).

Συμβατή ανάπτυξη υπερτοπικών και τοπικών λειτουργιών στο σύνολο των Δήμων ή ανά ομάδες Δήμων.

Συμβατή ανάπτυξη παραγωγικών υποδομών για την μικρομεσαία βιομηχανία-βιοτεχνία, τις συνοδευτικές τους χρήσεις και την κατοικία